Denetçi

YÇ Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi

……………………………. VD. …………………………….